Syirik Versus Tauhid

Syirik adalah dosa yang paling besar. Sebagai seorang muslim dan orang yang beriman, kita berada dekat dengan Alloh. Kita adalah dzat yang fakir dan Dialah Dzat Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita adalah dzat yang lemah sedang Dia adalah Dzat Yang Maha Kuat. Dekatkanlah diri kita kepada-Nya. Kerjakanlah perintah-perintah-Nya dan jauhilah semua larangan-Nya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita serta memasukkan kita ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang abadi yang tidak ada padanya segala bentuk kesusahan dan kesengsaraan, serta memberikan kita kehidupan dunia yang penuh kebahagiaan dan ketentraman.

Salah Satu Ritual SyirikMintalah hanya kepada-Nya. Berdoalah hanya kepada-Nya. Janganla berputus asa dalam berdoa kepada-Nya. Ridholah atas semua yang diberikan kepada kita. Dia Maha Pemalu untuk menolak permintaan-permintaan kita, sebagian yang kita minta akan Dia berikan kepada kita di dunia ini, sebagian lainnya akan diberikan di akhirat nanti dengan berlipat ganda. Dia pun akan marah jika kita mempersekutukan-Nya dalam hal peribadatan kepada-Nya. ltulah yang dinamakan perbuatan syirik.

Dahsyatnya Siksaan Akibat Syirik

Karena syirik adalah perbuatan terkeji di dunia. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni di akhirat kelak, bila pelakunya tersebut tidak bertobat semasa hidupnya di dunia. Pelakunya kekal di neraka yang menyala-nyala, membakar seluruh tubuhnya dan api akan memenuhi rongga dadanya. Ia akan berada di antara kehidupan dan kematian yang silih berganti dialaminya. Sakarotul maut selalu menggumulinya dengan penuh kepedihan. Tiada mati yang menuntaskan deritanya dan tiada hidup yang menyenangkan lakonnya. Bergumul dengan api di lubang-lubang Jahannam dengan penyesalan yang tiada henti.

Alloh berfirman:
“Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya.” (QS. an-Nisa’ [4]: 116)

Alloh adalah Robb Pencipta seluruh alam semesta. Alloh adalah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pemberi segala sesuatu, dan Maha Sanggup memenuhi semua permintaan. Lantas, mengapa seseorang harus meminta kepada selain Alloh? Kepada pepohonan, kuburan, arwah-arwah gentayangan, paranormal, dan lain-lain? Semua itu adalah perbuatan syirik yang keji, yang menyeret pelakunya ke neraka Jahannam nanti. Na’udzu billahi min dzalik!

Alloh berfirman:
“Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Alloh, jika Alloh hendak mendatangkan kemudhorotan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudhorotan itu, atau jika Alloh hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?’ Katakanlah: ‘Cukuplah Alloh bagiku. Kepada-Nya lah bertawakkal arang-orang yang berserah diri.” (QS. az-Zumar [39]: 38)

Bentuk Perbuatan Syirik

Di antara bentuk-bentuk perbuatan syirik yang wajib dijauhi dengan sejauh-jauhnya oleh setiap kaum Muslimin adalah:
1. Sihir.
Sihir dengan segala bentuknya, seperti: pelet, santet, tenung, mahabbah(pengasihan) dan lain-lain, termasuk perbuatan syirik karena para pelakunya tidak akan dapat melancarkan sihirnya kecuali dengan pertolongan setan. Mereka akan ditolong setan setelah mereka mempersembahkan suatu bentuk peribadatan atau melakukan suatu kekufuran seperti membaca mantra-mantra kufur, menyembelih hewan persembahan, meletakkan al-Qur’an di tempat najis seperti wc, dan lain sebagainya.
2. Memohon kekayaan, jodoh atau yang lainnya dari selain Alloh, baik secara langsung maupun melalui dukun atau paranormal.
3. Mempercayai ramalan-ramalan ghaib.
4. Jampi-jampi syirik.
5. Menyembelih hewan persembahan sebagai tumbal.

Semoga Alloh selalu menjauhkan diri dan keluarga kita dari dosa syirik, aamiin…

Updated: 31/07/2012 — 2:49 pm
FADIL MUBAROK BLOG © 2014 Frontier Theme