Betapa Mengerikannya Kesyirikan

Saudaraku kaum Muslim…
Syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Alloh dalam hal:

1). Rububiyyah, yaitu perbuatan Alloh seperti; menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan jodoh,   menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan, mendatangkan manfaat, menolak mara bahaya, dan lain-lain.

2). Uluhiyyah, yaitu peribadatan seperti puasa, menyembelih, berdoa dan lain-lain.

3). Nama-nama dan sifat-sifat Alloh.

Salah Satu Bentuk KesyirikanSyirik merupakan dosa paling besar. Syirik mampu menghapuskan seluruh amal yang pernah dilakukan seseorang selama di dunia. lbadah haji, shalat lima waktu sepanjang tahun, puasa Romadhon sepanjang umur, infak jutaan rupiah, berbuat baik kepada orang tua sepanjang masa, memberikan sedekah kepada fakir miskin, pahala semua itu dapat terhapus disebabkan oleh dosa syirik. Jika orang meninggal dunia sementara ia belum bertaubat dari dosa syirik, niscaya Alloh tidak mengampuninya. Yang paling mengerikan adalah pelaku kesyirikan diharamkan memasuki surga. Mereka akan dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala kekal selama-lamanya.

Bentuk kesyirikan sangat beragam. Pada tiap waktu dan zaman mengalami perkembangan dan perubahan. Pejabat kaya raya atau rakyat jelata, orang desa atau kota, tua atau muda, wanita atau pria, banyak sekali yang terjerumus dalam lembah kesyirikan. Diantara bentuk kesyirikan sebagai berikut;

a. Jimat. Banyak manusia mempercayai jimat sebagai penolak bala. Sehingga mereka memasang jimat dalam tubuh mereka ketika hendak bepergian. Jimat pun sering digantungkan pada pintu rumah. Jimat penglaris pun sering dijadikan senjata penglaris oleh para pedagang asongan.

b. Mempersembahkan berbagai bentuk sesaji kepada makhluk halus. Mempersembahkan kepala kerbau menjadi menu inti dalam sesaji, menghidangkan berbagai macam buah-buahan, dan menyuguhkan aneka macam makanan. Acara seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai.

c. Meminta dan memohon perlindungan kepada makhluk halus. Perbuatan ini seperti meminta rezeki, jabatan, kedudukan, kekayaan, kesembuhan penyakit, meminta hujan, memohon keselamatan, dan lain-lain.

d. Ngalap berkah ke kuburan dengan mengusap, mencium, atau memohon kepada penghuni kubur berbagai hajat kebutuhan hidup. Atau ngalap berkah pepohonan, batu ajaib, keris, dan lain-lain.

e. Benda pusaka dipelihara, dibersihkan, disucikan, disakralkan, diminta, dan dijadikan sumber untuk meraih manfaat dan menolak mara bahaya.

f. Pesugihan dijadikan trend masyarakat untuk mengeruk kekayaan, sehingga pelakunya rela menyembah setan.

g. Mengadakan ruwatan. Ia adalah satu upacara tradisional yang dipercaya dapat membuat seseorang terbebas dari segala macam kesialan hidup, nasib jelek dan bisa hidup selamat sejahtera dan bahagia dengan menyuguhkan berbagai macam sesaji.

h. Ilmu kedigjayaan. Nuansa kesyirikan sangat kental pádanya. Pemilik ilmu ini meminta bantuan kepada makhluk halus sehingga ia kebal tubuhnya, mampu mengetahui barang yang hilang, mampu memukul orang dari jarak jauh dan lain-lain.

Perilaku Yang Termasuk Kategori Kesyirikan

Kenapa poin a sampai h termasuk kategori kesyirikan?
1) Karena pelakunya telah menjadikan jimat, benda pusaka, kuburan, dan makhluk halus sebagai tandingan bagi Alloh dalam hal menolak bahaya dan mendatangkan manfaat seperti: mendatangkan rezeki, kekayaan, jabatan, kesembuhan penyakit dan lain-lain.
2) Karena pelakunya telah beribadah kepada makhluk halus, seperti: menyembelih kerbau untuk mereka, meminta pertolongan dan perlindungan kepada mereka.

Saudaraku kaum Muslimin…
Ingat! Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang kesyirikan dengan mengorbankan yang besar demi meraup keuntungan yang kecil dan sesaat di dunia ini. Begitu pula, janganlah kita membiarkan saudara, kerabat, teman, atau kaum Muslimin secara umum asyik berjibaku ke dalam lautan kesyirikan. Bukankah kita tidak rela, jika mereka kekal dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala?

Updated: 31/07/2012 — 10:03 am
FADIL MUBAROK BLOG © 2014 Frontier Theme